• 070100882del 1 Signatur
  • 20181001 112658flat
  • Leira Crop
  • Fin Elv
  • 070100882 Del 2

Aktuelle prosjekter


Problemkartlegging kraftverk
Utredning av biotopforbedrende tiltak  
Kartlegging av edelkreps
Kartlegging av edelkreps
Kartlegging av vasspest
Kartlegging av vasspest
© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no