Temakveld om kompostering av fast husdyrgjødsel – mars 2023

16. mars 2023 arrangerte vannområdet en temakveld om kompostering av fast husdyrgjødsel.

Arrangementet var på Lillestrøm rådhus, men var åpent for alle gårdbrukere, både i vannområdet og utenfra. 

De som var tilstede fikk høre teori om hvorfor det er viktig med levende jord, og hvordan man komposterer, ulike praktiske løsninger, og hvor man kan søke om tilskudd til kompostering.

Du kan se presentasjonene som ble holdt ved å klikke på titlene i programmet nedenfor.

Program: