Seminar om sandfang – 14. mars 2018

Den 14. mars 2018 arrangerte vannområdet (VO) et halvdagsseminar for driftsansatte i kommunene om sandfang.

Miljøgifter er i stor grad bundet til partikler, og et sandfang er ofte eneste rensetrinnet for forurenset veivann før det når vassdragene våre. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga derfor i 2016 alle kommunene et pålegg om å registrere alle sandfang fra kommunale veier, og sikre forsvarlig tømming innen to år. Seminaret ble derfor arrangert for å spre kunnskap kommunene i mellom.

Det var rundt 40 personer til stede på seminaret

For å se presentasjonene fra seminaret, trykk på foredraget i programmet.

Program:

11:00 Lunsj

11:45 Velkommen og kort om vannområdet. v/Line Gustavsen, daglig leder i VO

12:00 Hvorfor er vi her? v/Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

12:30 Eksempler fra:

12:30 Nittedal kommune v/Bjørn Rønholt

12:45 Statens vegvesen v/Ola Rosing Eide

13:15 Pause

13:30 Registrering av sandfang. v/Marco Westergren, Skedsmo kommune

14:00 Håndtering av masser. v/Randi W. Kortegaard, Norsk gjenvinning

14:30 Oppsummering og avslutning. v/daglig leder i VO