Miljøråd i Vannområde Leira-Nitelva 2014

Som et tiltak for å oppnå god økologisk tilstand i Leira- og Nitelva-vassdragene fortsetter Vannområde Leira-Nitelva prosjektet med å gi relevante miljøråd til gårdbrukerne.

Romerike Landbruksrådgivning og Bioforsk er ansvarlige for prosjektet og er de som vil gi de konkrete rådene om rett miljøtiltak på rett plass. Bondelagene i området har en viktig rolle i prosjektet.

Det vil være åpne informasjons-/ temamøter og konkret rådgivning, enten i grupper eller individuelt på det enkelte gårdsbruk, vil bli gitt. Les mer  hos Romerike Landbruksrådgiving.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no