Fra mediene

Kartlegging av ørretens hemmelige liv i Leira

alt

Studentene Erik Friele Lie og Thomas Sørensen i gang med el-fiske sammen med professor Thrond Haugen.

Foto: Svein Hetland

Sommeren 2012 ble det gjennomført kartlegging av livshistorien til ørret i Leira.

Kartleggingen var del av et samarbeidsprosjekt med Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås.

Les mer …

Derfor satses det på vannovervåking

Norge henger etter EU i vannovervåking

Dårlig kvalitet på drikkevann fra springen, dårlig vedlikehold av vann- og avløpsrør, mangelfull rensing i mange vannverk og forurensede vassdrag gjør samlet sett at Norge fortjener denne karakteristikken.
Les fra Romerikes Blad 30-05-2007.

EU krevet bedre norsk vann

Nesten åtte år etter at EU vedtok det såkalte vanndirektivet, innlemmes direktivet nå formelt i EØS-avtalen og blir dermed retningsgivende også for Norges vannforvaltning.
Les mer fra Romerikes Blad 13-05-2008.