Kontakt

Sekretariatet, Skedsmo kommune
v/ Prosjektleder Line Gustavsen

E-post: lingust@skedsmo.kommune.no

Tlf. 66 93 83 06

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm