Overvåkingsgruppe Leira - Nitelva

Overvåkingsgruppen har ansvar for utarbeidelsen av anbud for vassdragsovervåkingen. Overvåkingsgruppen mottar tilbakemeldinger fra de andre gruppene som tas til etteretning ved utarbeidelsen av nye anbud. Per 03.08.16 består overvåkingsgruppen av:

 

Anette Åkerstrøm

Hilde Birkeland

Cecilie Raasok

Jan Erik Bøgeberg

 

 

 

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no