Prosjekter

En viktig del av arbeidet i vannområdet er å sette i gang ulike prosjekter, både for å skaffe mer kunnskap om vannkvaliteten og for å få gjennomført tiltak. Prosjektene er noen ganger i samarbeid med ulike organisasjoner eller andre vannområder, men kan også være i regi av kun vannområdet eller noen av kommunene.