Gratis miljøråd i Vannområde Leira-Nitelva i perioden 2009 – 2014

BefaringGratis miljøråd er et prosjekt som har som mål å få økt gjennomføringsgrad av miljøtiltak i landbruket. Virkemidlene i Regionalt miljøprogram og SMIL-ordningen for landbruket er viktige verktøy for å få gjennomført disse tiltakene. I Vannområde Leira-Nitelva har det vært arrangert miljøråd fem ganger i perioden 2009 til 2014. I 2017 er det sjette gangen vannområdet arrangerer miljøråd.

Vannområdets miljørådgivning startet i Leiravassdraget i 2009, og Nitelvavassdraget kom med fra og med 2012. Det er i løpet av denne perioden gjennomført individuelle miljøråd for til sammen 96 gårdbrukere i Leira og Nitelva.

Hovedutfordringene som det har blitt pekt på i denne perioden er utfordring med kanterosjon i elver og bekker og utdaterte hydrotekniske anlegg.

Tilbakemeldingene fra gårdbrukerne har vært positive, og flere har i etterkant kontaktet landbruksrådgivningen for hjelp til å utforme SMIL-søknader.

Sluttrapport Gratis miljøråd til gardbrukere i Leriras nedbørfelt 2009Sluttrapport Gratis miljøråd til gardbrukere i Leriras nedbørfelt 2009  Sluttrapport Miljøråd for gårdsbruk i Leira og Nitelva 2012 Sluttrapport Miljøråd for gårdsbruk i Leira og Nitelva 2012 Sluttrapport fra prosjektet: Miljøråd til gårdbrukere i Vannområde Leira – Nitelva, 2014Rapport Leira Nitelva 2014

 

Aktuelle prosjekter

Vannovervåking
Vannovervåking
Biologisk overvåking
Biologisk overvåking
Fisk på Romeriksåsene
Fisk på Romeriksåsene
Kartlegging av edelkreps
Kartlegging av edelkreps
Gratis miljøråd
Gratis miljøråd
Kartlegging av vasspest
Kartlegging av vasspest
© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no