Kartlegging av edelkreps i vannområdet 2018

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har fått oppdraget med å kartlegge edelkreps i vannområdet i 2018. De vil starte med feltarbeid i august. Hvis du skulle observere teiner i elvene på dette tidspunktet, så vennligst la de ligge i fred.

Område

Leira: Det vil bli undersøkt opptil 15 stasjoner fra Leirsjøen i Lunner og til utløpet i Svellet. I tillegg vil det bli undersøkt opptil 10 stasjoner i sidebekker til Leira.

Gjermåa: Det vil bli gjennomført kartlegging på opptil 10 stasjoner langs hele Gjermåa, og sidebekker vil bli vurdert for om de er aktuelle leveområder for kreps. Det kan være mulig med opptil fem stasjoner i sidebekker.

Kverndalsbekken/Tveia: Her skal det være tilstrekkelig med fem stasjoner som velges ut ved å finne de tilsynelatende mest egnede stedene for kreps.

Metode

Det vil bli prøvefisket  med fem teiner per lokalitet, samt elektrisk fiske der det egner seg. Det vil bli brukt nyinnkjøpte teiner i prosjektet for å minimere risikoen for å spre krepsepest. I tillegg vil undersøkelsene starte øverst i vassdragene, og alt utstyr vil bli desinfisert/tørket før det flyttes mellom sidebekker. Som åte vil det bli brukt kyllingvinger som ikke utgjør noen smitterisiko. Teinene vil stå ute i ett døgn før de sjekkes for kreps.

Resultater

I september var Skedsmo kommune med ut for å se om det var kreps i de nedre delene av Leira. Her kan du se om det ble funnet noe eller ikke: 

Hele rapporten kan du lese ved å følge linken: Kartlegging av edelkreps i Leira med sidebekker