Oppfølging av forvaltningsplan – vannkjemi og edelkreps

I 2022 skal vannområdene Øyeren og Leira-Nitelva undersøke vannkvaliteten i Østmarka i kommunene Rælingen og Lørenskog nærmere. Det skal bli tatt vannprøver 4 ganger i løpet av året, og vi planlegger å sette ut pH-loggere.

Mer informasjon kommer snart.