Referater

Referatene fra møter i de ulike gruppene i vannområdet er offentlige, og blir lagt ut etter at de har blitt godkjent.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no