Informasjonsskriv

Vassdragene

«Vassdragene» er vannområdets eget informasjonsskriv, og kommer ut to ganger i året – før sommer og før jul.

Tanken med informasjonsskrivet er å informere om alt det som skjer i vannområdet og i de 12 kommunene som omhandler vannkvalitet. Det aller første eksemplaret kom ut i desember 2017.

For å motta «Vassdragene» direkte på e-post, ta kontakt med daglig leder på lingust(at)skedsmo.kommune.no