Referansegruppe

Referansegruppa

  • Avgir høringsuttalelser ved høring av planer
  • Gir innspill til rapporter og utredninger
  • Bidrar med forankring av prosjektet i egen organisasjon og i lokalmiljøet

 

Referater fra møter i referansegruppa finner du her, eller i lenken til venstre

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no