Seminarer og åpne møter

Vannområdet arrangerer seminarer og åpne møter for ulike interessegrupper.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no