Informasjonsmøter om håndtering av hestemøkk - april 2018

I april 2018 ble det arrangert to informasjonsmøter for hesteiere om hvordan hestemøkk bør håndteres. 

I forbindelse med informasjonsmøtene ble det utarbeidet en informasjonsbrosjyre, den kan du lese her: Hestegjødsel - En ressurs, eller et problemavfall?

 

 

Program:

18:00 Velkommen og litt om Vannområde Leira-Nitelva. v/Line Gustavsen, daglig leder i vannområdet

18:15 Hestegjødsel en viktig ressurs! v/Gry Løberg, Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum

18:45 Hva sier regelverket om hestemøkk? v/Gry Løberg

19:05 Løsningsforslag v/Gry Løberg

19:20 Pause

19:30 Regelverk for hold av hest fra Mattilsynets ståsted. v/Dag-Erik Ruud, Mattilsynet

20:00 Avslutning og vel hjem

 

Foto: Ida Frantzen Gjersem

Foto: Nina Lynnebakken

Foto: Nina Lynnebakken

     

   

 

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no