Temakvelder mai 2019: Edelkreps - en sambygding i trøbbel?

I mai 2019 ble det arrangert to temakvelder om edelkreps, et i Nittedal med tema edelkreps i Nitelvavassdraget, og ett i Ullensaker med tema edelkreps i Leiravassdraget.

Høsten 2017 gikk kommunene Lunner, Nittedal og Skedsmo sammen om å kartlegge edelkreps i Nitelvavassdraget, og Nittedal kommune fulgte opp denne undersøkelsen med ytterligere undersøkelser i 2018. I 2018 ble det også kartlagt edelkreps i Leiravassdraget, da med vannområdet som prosjektansvarlig.

For å få formidlet informasjonen fra disse undersøkelsene og øke folks kunnskap om edelkreps ble det arrangert to temakvelder i løpet av mai 2019. De som var tilstede fikk høre og lære om den flotte arten edelkreps, hvordan og hvor den lever i Norge, og hvilke trusler den er utsatt for. I tillegg fikk deltagerne gode innføringer i prosjektene som har blitt gjennomført i Nitelva- og Leira-vassdragene. Du kan se presentasjonene som ble holdt ved å klikke på titlene i programmet nedenfor. Foredraget fra Fylkesmannen er ikke lagt ut per 14. juni 2019, men vil bli lastet opp så fort vannområdet har mottatt det.

Program:

  • Velkommen, kort om vannområdet og bakgrunn for prosjektene. v/Line Gustavsen, daglig leder i vannområdet
  • Biologi og forvaltning av edelkreps. v/Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Viken
  • Edelkreps i Nitelvavassdraget/ Edelkreps i Leiravassdraget. v/Pål Sindre Svae, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold.

 

Temakveldene vil bei holdt på Nittedal rådhus 7. mai og på Ullensaker rådhus 28. mai. Tidspunkt 18:00 - 19:30.

 

 

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no