Seminar om sandfang - 14. mars 2018

Den 14. mars 2018 arrangerte vannområdet (VO) et halvdagsseminar for driftsansatte i kommunene om sandfang.

Seminar om renseløsninger - 14. juni 2017

Den 14. juni 2017 arrangerte landbruksgruppa i Vannområde Leira-Nitelva et seminar om renseløsninger. Seminaret hadde fokus på fordrøyning og renseløsninger generelt, ikke bare i landbruket, og passet derfor for ulike faggrupper.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no