Seminar om renseløsninger

Den 14. juni 2017 arrangerte Landbruksgruppa i Vannområde Leira-Nitelva ett seminar om renseløsinger. Seminaret hadde fokus på fordrøyning og renseløsninger generelt, ikke bare i landbruket, og passet derfor for ulike faggrupper.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no