Seminarer

Seminar om renseløsninger

Den 14. juni 2017 arrangerte Landbruksgruppa i Vannområde Leira-Nitelva ett seminar om renseløsinger. Seminaret hadde fokus på fordrøyning og renseløsninger generelt, ikke bare i landbruket, og passet derfor for ulike faggrupper.

Les mer …