Seminarer

Seminar om renseløsninger

Den 14. juni 2017 arrangerte Landbruksgruppa i Vannområde Leira-Nitelva ett seminar om renseløsinger. Seminaret hadde fokus på fordrøyning og renseløsninger generelt, ikke bare i landbruket, og passet derfor for ulike faggrupper.

 Seminaret var hovedsaklig for kommunalt ansatte, og det var ca. 30 deltagere på seminaret.

For å se presentasjonene fra seminaret, klikk på foredraget i programmet.

 

Program:

09:00 - 09:30 Registrering

09:30 - 09:40 Velkommen v/prosjektleder Line Gustavsen

09:40 - 09:55 pdf Oppsummering av vannområdets fangdamprosjekt (256 KB)  v/Ida Marie Gjersem, Regionkontor Landbruk

10:00 - 10:30  pdf De viktige kantsonene langs vassdrag (10.40 MB)  v/Eva Skarbøvik, NIBIO

10:30 - 10:45 Pause

10:45 - 11:15  pdf Stopp jorda! Rensetiltak i, og i tilknytning til vassdrag (8.62 MB)  v/Anne-Grete Blankenberk, NIBIO

11:15 - 11:25 "Avduking" av vannområdets nye logo 

11:30 - 12:30 Lunsj

12:30 - 13:00 pdf Tiltak i kantsonen - hva sier vannressursloven? (2.37 MB)  v/Bente Ågren Høegh, NVE

13:00 - 13:30 pdf Eksempler på hvordan anleggsvann kan håndteres (9.04 MB)  v/Rolf Storholm, Ullensaker kommune

13:30 - 13:45 Pause

13:45 - 14:15  pdf Skredfare - problemer, kartlegging og sikringstiltak med spesielt fokus på kvikkleire (4.29 MB)  v/Bjørn Kalsnes, NGI

14:15 - 14:25 Oppsummering

14:25 - 14:30 Avslutning og vel hjem