Temadag om kantsoner

Tirsdag 22.11.11 arrangerte Vannområde Leira -Nitelva en temadag om kantsoner i Ullensaker rådhus. Hensikten var å få belyst kantsonenes betydning for biologisk mangfold, som erosjonshindrende tiltak og for fiskesamfunnene, både generelt og for Leira og Nitelva spesielt. Og kanskje få svar på: Hvordan skal  den optimale kantsone være for å ivareta alle relevante forhold?

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no