Temagruppe landbruk

Temagruppene skal på generellt grunnlag

  • Gi de nødvendige faglige innspillene fra hver kommune på de oppgavene som styringsgruppa og prosjektgruppa har fastsatt
  • Føre prosjektets forutsetninger tilbake til den enkelte kommune og innarbeide disse i rådmannens forslag til kommunal planlegging
  • Initiere og foreslå aktiviteter / delprosjekter overfor prosjektgruppa
  • Koordinere og benytte faglige ressurser i kommunene og bidra til kompetanseutvikling på fagområdet

Temagruppe landbruk tar for seg problemstillinger knyttet til landbrukets påvirkning på vannmiljø. Per 17.10.16 er følgende medlemmer av temagruppe landbruk:

 

Fet Ann-Kathrine Kristensen
Ullensaker og Gjerdrum Hans Petter Langbakk
Sørum Torunn Hoel
Nannestad Nina Lynnebakken
Regionkontor landbruk (Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Oslo og Skedsmo) Ida Marie Gjersem (leder)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus - landbruksavdelingen Kari Engmark
Akershus bondelag Einar Korvald
Gran og Lunner Jens Olerud

 

For referater fra møter i temagruppe landbruk se her, eller i lenke på venstre side av skjermen

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no