Temagruppe Økologi

Temagruppene skal på generelt grunnlag

  • Gi de nødvendige faglige innspillene fra hver kommune på de oppgavene som styringsgruppa og prosjektgruppa har fastsatt
  • Føre prosjektets forutsetninger tilbake til den enkelte kommune og innarbeide disse i rådmannens forslag til kommunal planlegging
  • Initiere og foreslå aktiviteter / delprosjekter overfor prosjektgruppa
  • Koordinere og benytte faglige ressurser i kommunene og bidra til kompetanseutvikling på fagområdet

Temagruppe økologi tar for seg de overordnede problemstillingene knyttet til økologien i vannmiljøet. Dette inkluderer overvåking av vannkvalitet samt biologiske undersøkelser av bunndyr, begroingsalger, fisk, ferskvannsmuslinger, kreps o.l. En vesentlig oppgave vil også være å kartlegge kilden til forskjellige påvirkninger og foreslå tiltak. Per 15.05.17 er følgende medlemmer i temagruppe økologi:

 

Gjerdrum kommune Monica Gudim
Skedsmo Hilde Birkeland
Fet Karl Alfred Bjølgerud
Nittedal Guro Haug (leder)
Nannestad Liv Dervo
Lørenskog Harald Johannes Foslien Løvstad
Lunner Kari-Anne Steffensen Gorset
Ullensaker Anette Åkerstrøm
Sørum Heidi Nyland
Oslo Toril Giske
Rælingen Linda Grimsgaard
Gran Trygve Rognstad
Akershus Fylkeskommune Anja Winger
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ruben Alexander Pettersen

 

For referater fra møter i temagruppe økologi se her, eller i lenke på venstre side av skjermen

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no