Tiltak Leira

Les tiltaksanalysen for Leira

Det er bestemt at Leiravassdraget skal inngå i Vannforvaltnings-forskriftens første planperiode, dvs. at vassdraget skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2015. I 2009 ble det utarbeidet en tiltaksanalyse som etter planen skal til politisk behandling i hver kommune. Tiltaksanalysen er utarbeidet i et hoveddokument og en kortversjon.

pdf Tiltaksanalyse Leira (1.77 MB)

pdf Tiltaksanalyse Leira - kortversjon (2.33 MB)