Tiltak Nitelva

Tiltaksanalyse for Nitelva - NIVA 2007

Tiltaksanalysen for Nitelva viser at en må gjennomføre en rekke tiltak for at vassdraget skal kunne oppnå ”god økologisk status”. Vassdraget må avlastes med 11,8 tonn fosfor for å nå de foreslåtte miljømål. Det er skissert aktuelle tiltak innen kommunalt avløp, landbruk og spredt bebyggelse. Hvis alle tiltakene gjennomføres vil en kunne nå miljømålene.

Tiltaksanalyse Nitelva - NIVA 2007