Bakgrunn

Jordarbeidingsforskrift på arealer som derenerer til Leiravassdraget

Regional jordarbeidingsforskrift i Leira:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har iverksatt jordarbeidingsforskrift i Leiravassdraget fra 2010. Forskriften inneholder krav som skal oppfylles for å være berettiget produksjonstilskudd. Les mer på Fylkesmannens hjemmeside under rundskriv og forskrifter:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Forskriften (lovdata)

Fra Romeriksåsene til Brüssel

Leira og Nitelva – Eu´s vannrammedirektiv setter en ny standard for vannforvaltningen i Europa.
    

I tråd med rammedirektivet og den norske vannforvaltnings-forskriften har Norge delt landet inn i vannregioner og vannområder. Innenfor disse forvaltningsenhetene skal alt vann både ferskvann, grunnvann og kystvann forvaltes på en helhetlig og kunnskaps-basert måte, uavhengig av geografiske og administrative grenser.

Fra Nitelva, Åros Bru Foto: Tom Bengtson
Fra Nitelva, Åros Bru Foto: Tom Bengtson
Fra Leira  Foto: Helge Bjørn Pedersen
Fra Leira Foto: Helge Bjørn Pedersen