Organisering

I vannområdet Leira – Nitelva er alle aktører med ansvar og interesse for vannbruksarbeidet med.

Mandat

Eierskap:

Kommunene Fet, Gran, Gjerdrum, Lunner, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Oslo, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker.

Styringsgruppe:

Ordførere i Fet, Gran, Gjerdrum, Lunner, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Oslo, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. En av ordførerne er leder. Det deltar en representant fra Fylkesmannen og en representant fra Fylkeskommunen som observatører. Akershus Bondelag deltar også med en observatør.

Prosjektleder:

Det er ansatt prosjektleder i hel stilling.

Referansegruppe:

Akershus bondelag, Småbrukarlaget, Skogeierlag, Naturvernforbundet, Jeger- og fiskeforbundet, Friluftsorganisasjoner. Statens Vegvesen og OSL.

Administrativ prosjektgruppe:
En faglig representant fra hver kommune (hvorav én leder prosjektgruppa). I tillegg deltar en representant fra fylkesmannens miljøvernavdeling og en representant fra fylkesmannens landbruksavdeling. Gruppa består også av en representant fra NVE og en representant fra Akershus fylkeskommune.

Temagrupper:

Temagruppe kommunalteknikk, overvann, utslipp fra spredt bebyggelse:

Det deltar én faglig representant fra hver kommune. Leder velges fra en av kommunene. Denne deltar også i administrativ prosjektgruppe. I temagruppa deltar en representant fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

Temagruppe økologi:

Det deltar én faglig representant fra hver kommune. Leder velges fra en av kommunene. Denne deltar også i administrativ prosjektgruppe. I denne temagruppa deltar to representanter fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

Temagruppe landbruk/naturlig erosjon:

Det deltar én faglig representant fra hver kommune. Leder velges fra en av kommunene. Denne deltar også i administrativ prosjektgruppe. I temagruppa deltar en representant fra fylkesmannens miljøvernavdeling.
© 2022 Vannområde Leira – Nitelva – Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 – lingust@skedsmo.kommune.no