Vannområdet utgir hvert en årsmelding som tar for seg hva som har skjedd i det foregående året.