Seminar om renseløsninger – 14. juni 2017

Den 14. juni 2017 arrangerte landbruksgruppa i Vannområde Leira-Nitelva et seminar om renseløsninger. Seminaret hadde fokus på fordrøyning og renseløsninger generelt, ikke bare i landbruket, og passet derfor for ulike faggrupper.

Seminaret var hovedsaklig for kommuneansatte, og det var ca. 30 deltagere på seminaret.

For å se presentasjonene fra seminaret, klikk på foredraget i programmet.

Program:

09:00 – 09:30 Registrering

09:30 – 09:40 Velkommen v/prosjektleder Line Gustavsen

09:40 – 09:55 Oppsummering av vannområdets fangdamprosjekt. v/Ida marie Gjersem, Regionkontor landbruk

10:00 – 10:30 De viktige kantsonene langs vassdrag. v/Eva Skarbøvik, NIBIO

10:30 – 10:45 Pause

10:45 – 11:15 Stopp jorda! Rensetiltak i, og i tilknytning til vassdrag. v/Anne-Grete Blankenberg, NIBIO

11:15 – 11:25 Avduking av vannområdets nye logo

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:30 Tiltak i kantsonen – hva sier vannressursloven? v/Bente Ågren Høegh, NVE

13:00 – 13:30 Eksempler på hvordan anleggsvann kan håndteres. v/Rolf Storholm, Ullensaker kommune

13:30 – 13:45 Pause

13:45 – 14:15 Skredfare – problemer, kartlegging og sikringstiltak med spesielt fokus på kvikkleire. v/Bjørn Kalsnes, NGI

14:15 – 14:25 Oppsummering

14:25 – 14:30 Avslutning og vel hjem.