Faktaark

Vannområdet produserer faktaark om de to vassdragene Leira og Nitelva.

Temaene på faktaarkene er det samme for Leira og for Nitelva, men siden de samtidig er så ulike så får de hvert sitt faktaark med lokale eksempler. Hvert år i juni og desember kommer det ut faktaark for Nitelva og for Leira. Det første kom ut i desember 2017 og hadde et generelt tema for å belyse naturkvalitetene og utfordringene som vassdragene har. I 2018 vil det komme ut faktaark med tema flom og edelkreps.

 

Leira Nitelva
Nr. 1 desember 2017 Nr. 1 desember 2017
Nr. 2. Flom - august 2018 Nr. 2. Flom - august 2018
Nr 3. Edelkreps - desember 2018 Nr 3. Edelkreps - desember 2018

 

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no