Her kan du finne rapporter fra ulike prosjekter som er startet i regi av vannområdet, og andre aktuelle rapporter.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no