Aktiviteter

Seminarer og åpne møter

Vannområdet arrangerer seminarer og åpne møter for ulike interessegrupper.